Pravo intelektualnog vlasništva i autorska prava

  • savjetovanja
  • sastavljanje autorsko-pravnih ugovora
  • ugovori o licenci
  • zastupanje u autorskim sporovima
  • pripremanje  i sastavljanje  dokumentacije potrebne za registraciju žiga/patenta
  • zastupanje u sporovima s područja intelektualnog vlasništva
  • pravna pitanja vezana za Internet sadržaj
  • medijski ugovori
  • E - trgovina