Radno pravo

  • savjetovanja poslodavca/radnika o pravima i obvezama iz radnog odnosa
  • sastavljanje ugovora o radu i menadžerskih ugovora
  • izrada općih akata i odluka iz područja radnog prava
  • zastupanje u radnim sporovima