Ugovori

  • savjetovanja pri sklapanju pravnih poslova
  • sastavljanje  ugovora
  • analiza ugovora
  • sudjelovanje/zastupanje  u pregovorima kod sklapanja pravnih poslova