Naplata potraživanja

  • savjetovanja pri osiguranju i naplati potraživanja
  • ispitivanje boniteta protustranke
  • sastavljanje instrumenata plaćanja
  • zastupanje u ovršnim i parničnim postupcima radi naplate potraživanja