Pravo trgovačkih društava

  • pripremanje i sastavljanje dokumentacije za osnivanje trgovačkog društva te statusnih promjena trgovačkih društava
  • osnivanje podružnica, pripajanja, spajanja i podjele društava
  • stjecanje poslovnih udjela društva
  • preoblikovanje trgovačkih društava
  • savjetovanje u svezi vlasničkih/upravljačkih prava u trgovačkom društvu
  • savjetovanja u svezi likvidacije trgovačkog društva
  • preuzimanje dioničkih društava
  • pravo tržišta vrijednosnih papira
  • zastupanje u sporovima u nadležnosti Trgovačkih sudova